Investīcijas

Investīcijas inovatīvos
un veiksmīgos
uzņēmumos!

Investīcijas uzņēmumos
ar pievilcīgu atdevi!

Investīcijas ar Cityfinances!

Finansējums uzņēmumiem

Cityfinances Investīcijas iespējas

Mūsdienās, kad banku depozītu procentu likmes ir rekord zemas, tiem, kuru rīcībā ir nopelnīts kapitāls, aizvien aktuālāks kļūst jautājums par tā pavairošanu. Tomēr ne vienmēr cilvēks, kam ir brīvi resursi, ir gatavs uzsākt un vadīt jaunu biznesu. Gadiem ilgi ieguldot milzīgas pūles un enerģiju naudas pelnīšanas procesā, uzņemoties pilnu atbildību un kontroli par visiem biznesa procesiem. Tagad vēlies mazliet uzelpot un padzīvot kādu laiku mazāk saspringtā režīmā, vairāk laika veltīt ģimenei un atpūtai, ļaujot naudai strādāt uz tevi? Kāpēc gan nē, ja esi to pelnījis?

Bet, līdz ar to, pēc tik daudziem gadiem aktīvā biznesā arī nevēlies palikt nomalē – tev joprojām ir vēlme darboties, kaut ne tik intensīvi. Tev ir mundrs prāts un nenovērtējama pieredze, ar kuru esi gatavs dalīties – ja šīs domas un sajūtas tev ir tuvas un saprotamas, tad mūsu piedāvājums tevi noteikti uzrunās.

Mēs piedāvājam ļaut tavai naudai strādāt, tev palikt aktīvam biznesā, neuzņemoties pilnu atbildību pār visiem biznesa procesiem, strādājot paša noteiktā tempā un režīmā, izvēloties nozari, kura tevi uzrunā, investīcijas summu. Kā arī sev pieņemamu riska un ienesīguma attiecību, lai justos pavisam komfortabli. Izklausās pārāk ideāli? Tomēr tas ir iespējams!

Pateicoties savai ilggadējai pieredzei dažādās biznesa jomās un veiksmīgiem, gadiem uzkrātiem lietišķajiem kontaktiem, Cityfinances komanda izveidoja finanšu platformu. Kuras galvenā ideja ir atrast pieņemamu finansējuma risinājumu aktīviem uzņēmējiem un rast pielietojumu investora kapitālam uz abpusēji izdevīgiem nosacījumiem. Pateicoties tam, ka mūsu klientu loks ir pietiekami plašs un katru dienu saņemam jaunus pieteikumus biznesa projektu finansējumam, esam spējīgi investoriem piedāvāt diezgan plašas investīcijas iespējas.

Kas ir mūsu klienti?

Mūsu klienti ir inovatīvi mazie un vidējie uzņēmumi ar augstu attīstības potenciālu, kas veido tautsaimniecības ilgtspējīgas izaugsmes pamatus. Saskaņā ar Eurostat datiem, Eiropas Savienībā mazo un vidējo uzņēmumu skaits sasniedz pat 99,8% no uzņēmumu kopskaita, tie nodrošina darba vietas 67% darbinieku un saražo gadā 57,5% no ES tirgus kopējās pievienotās vērtības.

Lielākā daļa mūsu klientu ir uzņēmumi, kas vēlas piesaistīt investīcijas no EUR 30 000 līdz EUR 300 000 (protams, mēdz būt arī lielāki projekti), tāpēc droši varam apgalvot, ka mūsu rīcībā ir pietiekošs investīcijas iespēju klāsts. Kas ļauj katram potenciālajam investoram izvēlēties sev piemēroto nozari, summu un vēlamos finanšu rādītājus, kā arī ļauj diversificēt savus ieguldījumus, investējot vairākos projektos.

Veicot investīcijas uzņēmumu kapitālā, ir iespējams rūpīgi izpētīt biznesa projektu un iepazīties personīgi ar idejas autoru un komandu, kas realizēs projektu, un detalizēti izrunāt partnerības nosacījumus. Kļūstot par uzņēmuma līdzīpašnieku, tu vari vienoties par sev pieņemamo un vēlamo līdzdalību uzņēmuma stratēģiskajā vadībā un lēmumu pieņemšanā, ikdienas darba norises un kontroles procesos. Turklāt, ja nepretendēsi uz kontrolpaketi, atbildība par biznesu paliek tava partnera rīcība.

Kāpēc “investīcijas” mazajos uzņēmumos?

Lūk, tikai daži no iemesliem, kāpēc veikt investīcijas mazo un vidējo uzņēmumu kapitālā caur Cityfinances platformu:

Plašs investīciju piedāvājumu klāsts

Esam unikāla interneta vietne Latvijā, kur pieejams tik plašs investīciju projektu klāsts. Investēšanai pieejamas dažādu nozaru, lieluma, attīstības stadijas un produkta dzīvescikla piedāvājumi. Iespējams izvēlēties sev saistošu nozari un projektu, sākot no tradicionālām rūpnieciskās ražošanas vai pakalpojumu nozarēm līdz pat ļoti inovatīvai produkcijai ar augstu pievienoto vērtību. Protams, no tā būs atkarīgs arī potenciālais ienesīgums – veicot investīcijas, tu vari izvēlēties sev pieņemamu riska un peļņas attiecību, ar kuru jutīsies pietiekami droši.

Augsta rentabilitāte

Ņemot vērā, ka bankas šobrīd piedāvā vien dažas desmitdaļas no procentu punkta par noguldījumiem, investīcijas projektos ir iespēja nopelnīt nesalīdzināmi vairāk, turklāt, pat daudz vairāk nekā vienkārši aizdodot naudu. Minimālais investīcijas ienesīgums parasti sākas no 10% gadā, bet lielākajai daļai mūsu piedāvāto projektu atmaksāšanas termiņš nepārsniedz 5 gadus. Protams, medaļai ir arī otra puse – augstāki riski, par kuriem projekta autors ir gatavs dāsni dalīties peļņā. Lai mazinātu investora riskus, mūsu piedāvātie investīcijas projekti iziet rūpīgu pārbaužu sietu.

Ieguldījumu un risku diversifikācija

Tā kā mūsu klienti parasti meklē investīcijas EUR 30 000 līdz EUR 300 000 diapazonā, tev ir iespēja izvēlēties vienu lielu vai vairākus mazāka apmēra projektus, kas ļaus mazināt investīcijas riskus, kuriem tiek pakļauta kopējā investēto līdzekļu summa.

Piekļuve jaunām biznesa nozarēm, kas nodrošinās ilgtermiņa kapitāla pelnītspēju

Piedāvātais projektu daudzveidīgums ļauj ne tikai mazināt riskus, diversificējot kapitālieguldījumus, bet arī piekļūt jaunām, patiesi inovatīvām idejām un biznesa nozarēm, kas nodrošina īpaši augstas peļņas iespējas un dažkārt ir unikālas ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā.

Tikai rūpīgi atlasīti projekti

Katru dienu mūsu speciālisti saņem daudzus un dažādus investīciju pieteikumus. Visi pieteikumi iziet rūpīgu pārbaudi un izvērtēšanu vairākos līmeņos. Pirmajā etapā notiek formāla informācijas pareizības un ticamības pārbaude, ieskaitot datus par uzņēmumu un tā īpašniekiem un projekta atbilstību pēc formālajiem kritērijiem. Tālāk projekta ideja tiek vērtēta pēc būtības – cik pamatots ir produkcijas noiets un cenas, vai korekti, ne pārāk optimistiski, ir aprēķināta produkcijas pašizmaksa, vai biznesa plānā ir objektīvi atspoguļoti ar projektu saistītie riski un izstrādāti to mazināšanas pasākumi. Ja nepieciešams, izvērtēšanas procesā tiek iesaistīti arī nozares eksperti. Tikai tad tiek apzināti potenciālie investori, kuriem mēs piedāvājam  jau rūpīgi izvērtētus investīciju projektus, kuriem mēs ticam paši. Lai vēl mazinātu  riskus, investoriem ir ieteicams veikt uzņēmuma Due diligence – neatkarīgu finanšu un juridisko ekspertīzi.

Individuāli investēšanas nosacījumi

Tā kā nav divu vienādu projektu, arī mēs katru darījumu izskatām individuāli. Investoram tiek piedāvāta iespēja individuāli vienoties par investīciju termiņu (parasti – līdz 5 gadiem), par to, vai iekļaut līgumā iespēju vienoties par investīciju termiņa pagarinājumu vai investora kapitāldaļu atpirkšanas pienākumu vai paredzēt iespēju investoram palikt uzņēmumā, ar līdzīpašnieku kopīgi realizējot  nākamo investīciju projektu, pamatojoties uz veiksmīgi iesākto sadarbību. Individuāli var vienoties arī par peļņas procentu sadalījumu, kas var būt tādā pašā vai citādākā proporcijā kā investoru daļa pamatkapitālā – piemēram, atkarībā no viņa papildus funkcijām un aktīvas līdzdalības uzņēmuma pārvaldes struktūrā un stratēģiskajā attīstībā.

Iespēja saņemt dividendes

Investora peļņa veidojas no divām sastāvdaļām – kapitāldaļu pārdošana investīciju termiņa beigās un dividendes, kuras tiek izmaksātas no peļņas tādā proporcijā, par kādu investors ir vienojies ar projekta autoru – uzņēmuma līdzīpašnieku. Peļņa var būt proporcionāla investoram atsavināto kapitāldaļu skaitam vai arī lielāka, piemēram, ja investors aktīvi piedalās uzņēmuma stratēģiskajā vadībā, dalās pieredzē, ir spējīgs nodrošināt papildus noieta tirgus utml., ja puses par to ir vienojušas.

Iespēja pārdot kapitāldaļas

Veiktās investīcijas atmaksāšanos nodrošina kapitāldaļu pārdošana termiņa beigās, kas parasti nepārsniedz 5 gadus. Gadījumā, ja biznesa attīstība ir bijusi veiksmīga, iespējams kapitāldaļu vērtības vairākkārtējs pieaugums, kas ļauj investoram ne tikai atmaksāt sākotnējās investīcijas, bet arī nopelnīt ar uzviju. Investīciju līgumā var tikt paredzēts, ka projekta autoram – uzņēmuma līdzīpašniekam ir priekšroka kapitāldaļu atpirkšanā vai arī pienākums atpirkt kapitāldaļas investīciju termiņa beigās. Atkarībā no investora vēlmēm, var paredzēt arī iespēju, pusēm savstarpēji vienojoties, investoram palikt uzņēmumā un piedalīties citu kopīgu projektu realizācijā. Savukārt, lai mazinātu investora riskus, investīciju līguma var tikt paredzēts īpašnieka pienākums atpirkt no investora kapitāldaļas arī pirms termiņa beigām gadījumā, ja no viņa puses netiek pildītas saistības vai netiek sasniegti plānotie rādītāji.

Iespēja pašam noteikt iesaistes līmeni projektā

Atkarībā no savām vēlmēm un iespējām, investors var pats izvēlēties – būt tikai “naudas devējam” vai arī aktīvi dalīties ar savu pieredzi un kontaktiem, piedalīties uzņēmuma stratēģiskajā un taktiskajā vadībā, lēmumu pieņemšanā.

Tavi ieguvumi veicot investīcijas

Nenoliedzami, Cityfinances nav vienīgais finanšu pakalpojumu un biznesa konsultāciju uzņēmums, kas piesaista uzņēmumiem kredītus un investīcijas un otrādi – piemeklē investoriem viņu vēlmēm un iespējām atbilstošus ieguldījumu piedāvājumus. Tomēr, neskatoties uz to, ka konkurence šāda rakstura biznesa pakalpojumu jomā Latvijā ir sīva, esam pilnīgi droši un varam lepni apgalvot, ka esam šajā nozarē vieni no labākajiem, līdz ar to, spējam gan saviem klientiem, gan arī investoriem piedāvāt tikai labākos finanšu risinājumus un izcilas kvalitātes servisu.

Tātad, ar ko atšķiramies un esam pārāki par citiem?

Mūsu vadības komandai ir pieredze dažāda veida investīciju projektu attīstībā un realizācijā. Balstoties uz savu pieredzi un vispārējo izpratni par makroekonomisko situāciju Latvijā un tautsaimniecības tendencēm, , no vienas puses, esam spējīgi izteikt pamatotu un argumentētu viedokli par konkrēta projekta dzīvotspēju, bet no otras puses – lieliski saprotam investoru vēlmes un prioritātes.

Mūsu profesionālā komanda ļauj veikt iesniegto investīciju pieteikumu atlasi un kvalitatīvu izvērtēšanu uz vietas. Mēs nepaļaujamies uz citu uzņēmumu sniegtajiem reitingiem un skoringa sistēmām, bet paši detalizēti izvērtējam katru projektu, nepieciešamības gadījumā piesaistot attiecīgās nozares ekspertus atsevišķiem specifiskiem projektiem. Rezultātā investoriem tiek piedāvāti tikai labākie, rūpīgi atlasītie projekti, kurus mūsu eksperti ir atzinuši par dzīvotspējīgiem un perspektīviem.

Kas mēs esam?

Tātad – neesam nekādā ziņā līdzīgi aģentam vai starpniekam, kas nodrošina tikai informācijas un dokumentu apriti, bet sniedzam kvalitatīvu un vispusīgu finanšu pakalpojumu ka pieredzējušo augstākās klases profesionāļu komanda.

Jau neilgā laikā pēc ienākšanas tirgū Cityfinances platforma ir ieguvusi atzinību un popularitāti kā projektu pieteicēju, tā arī investoru vidū. Turpinot neatlaidīgi strādāt uz rezultātu un kļūstot aizvien populārāks, mūsu uzņēmums katru dienu saņem plašu investīciju piedāvājumu klāstu, no kura varam atlasīt tieši Tev piemērotus un saistošākos piedāvājumus.

Augsti vērtējot katru savu klientu un sadarbības partneri, nodrošinām investoram individuālu pieeju, uzklausot un cenšoties maksimāli ievērot un apmierināt katra investora vēlmes un prasības. Esam elastīgi un saprotoši – pat ja Tev nav skaidras investēšanas stratēģijas un nav precīzi noteikti vēlamie rādītāji un investēšanas nosacījumi, bet ir vēlme droši un efektīvi ieguldīt līdzekļus, piedāvājam komunikāciju draudzīgā un neformālā gaisotnē. Ja investīciju biznesā esi iesācējs, mūsu speciālists pastāstīs par šī brīža aktuālākajiem un perspektīvākajiem piedāvājumiem, palīdzēs noorientēties esošo investīciju iespēju daudzveidībā, pareizi noteikt sev piemērotu investīcijas summu un riska un ienesīguma attiecību.

Savā ikdienas darbā esam orientēti uz kvalitāti un ilgstpēju, nevis uz kvantitatīvajiem rādītājiem. Mūsu klientu menedžerus uzslavē nevis par plāna izpildi, piesaistot noteiktas investīciju summas, bet par personisku attieksmi un nevainojamu pakalpojuma kvalitāti. Esam pārliecināti, ka kvalitatīvs darbs rezultējas izcilos finanšu rādītājos, nevis otrādi.

Kāpēc izvēlēties Cityfinances pakalpojumus, veicot investīcijas?

Pastāv vairāki iemesli, kāpēc izvēlēties tieši Cityfinances kā finanšu konsultantu un padomnieku, atlasot investīciju piedāvājumus un veicot investīcijas mazo un vidējo uzņēmumu kapitālā:

Mēs rūpējamies par savu reputāciju

Rūpējoties par sava zīmola atpazīstamību un prestižu, izvairāmies no jebkādiem aizdomīgiem vai nepietiekami drošiem darījumiem. Esam pārliecināti, ka labāk atteikties no vilinoša, bet aizdomīga piedāvājuma, nekā riskēt ar savu vārdu un reputāciju. Tāpēc piedāvājam veikt investīcijas tikai rūpīgi pārbaudītos projektos, kuru dzīvotspējai un attīstības potenciālam ticam paši.

Plašas izvēles iespējas

Saņemot ikdienā plašu un patiesi daudzveidīgu piedāvājumu klāstu, esam spējīgi piedāvāt iespaidīgas izvēles iespējas ikkatram investoram, ņemot vērā viņa iepriekšējo pieredzi, riska profilu, vēlamo biznesa nozari, investīcijas summu un citus faktors. Esošo piedāvājumu datubāze ļauj detalizēti noteikt investīciju projektu atlases kritērijus. Gadījumā, ja dotajā brīdī mums tomēr nav Taviem kritērijiem atbilstošu piedāvājumu, mēs pieliksim visas pūles, lai iespējami ātrāk piemeklēt attiecīgo investīciju objektu individuālā kārtā.

Vienkāršs un draudzīgs interfeiss

Mūsu platforma ir draudzīga un vienkārši lietojama gan uzņēmējiem, kuri meklē investīcijas, gan investoriem. Ar mums var sazināties gan jebkurā diennakts laikā aizpildot un nosūtot elektroniski pieteikuma formu, kas ļauj maksimāli ietaupīt laiku, gan individuālā kārtā – caur e-pastu vai telefoniski. Neviens pieteikums netiek atstāts bez virzības – maksimāli īsā laikā ar Tevi sazināsies attiecīgā profila speciālists, kurš centīsies iespējami pilnīgāk izprast Tavas vajadzības un rast risinājumu.

Profesionāla finanšu analītiķa projektu izvērtējums

Pateicoties savai profesionāļu komandai, esam spējīgi paši nodrošināt operatīvu un vispusīgu investīciju projekta izvērtējumu. Mums ir pašu izstrādāts investīciju pieteikumu izskatīšanas mehānisms, saskaņā ar kuru sākumā tiek pārbaudīts informācijas sniegšanas korektums un formālā atbilstība investīciju kritērijiem, tikai tad formāli atbilstošie projekti tiek tālāk dziļāk pētīti pēc būtības saskaņā ar stingriem Cityfinances iekšējiem standartiem. Dažādu nozaru ekspertu pieejamība ļauj nodrošināt investoram kvalitatīvu un pamatotu slēdzienu par jebkuru projektu.

Individuāla attieksme un atbalsts investīcijas procesā

Saskaņā ar Cityfinances politiku, katram investoram ir sava kontaktpersona – investīciju menedžeris, kas mērķtiecīgi veic projektu atlasi, informē par aktuālajiem piedāvājumiem, sniedz nepieciešamas konsultācijas un atbalstu visos sadarbības etapos līdz investīciju līguma noslēgšanai.

Bezmaksas konsultācijas

Cienot un augsti vērtējot katru potenciālo investoru, mēs sniedzam bezmaksas konsultācijas visos jautājumos, kas saistītas ar investēšanu, projektu izskatīšanu un izvērtēšanu, dokumentu izskatīšanu u.c. Nepieciešamības gadījumā tiek piedāvāts pilns investīciju procesa juridiskais atbalsts.

Nav slēptu komisiju

Visas komisijas saistībā ar projektu izskatīšanu un investīcijas piesaisti, ciktāl tās ir piemērotas, Cityfinances iekasē no projekta pieteicēja, proti, no puses, kas saņem investīcijas, tādējādi neapgrūtinot investoru ar papildus izmaksām.

Būtisks laika ietaupījums

Investors būtiski ietaupa laiku, saņemot plašu un daudzveidīgu investīciju piedāvājumu klāstu vienuviet. Primārai izskatīšanai tiek piedāvāti projekti, kas atlasīti atbilstoši investora noteiktajiem kritērijiem.

Investoru ērtībai un laika ietaupīšanai sākumā piedāvājam iepazīties ar projekta kopsavilkumu un/vai prezentāciju. Intereses apstiprināšanas gadījumā investoram tiek piedāvāta plašāka informācija, tai skaitā profesionāli izstrādāts biznesa plāns vai investīciju memorands ar mūsu finanšu analītiķa komentāriem. Ja esi gatavs tālāk izskatīt iespēju veikt investīcijas šajā projektā, nodrošinām ātru un efektīvu komunikāciju ar projekta pieteicēju, informācijas un dokumentu apriti, tai skaitā operatīvi un profesionāli sagatavotas atbildes uz investora jautājumiem.

Pilns investoram nepieciešamo pakalpojumu klāsts

Atšķirībā no parastās finanšu platformas, nodrošinām visus investoram nepieciešamos pakalpojumus, sākot no projekta atlases no mūsu datubāzes vai individuālas piemeklēšanas atbilstoši investora uzstādītajiem kritērijiem, projekta profesionālu izvērtēšanu un prezentāciju un speciālista bezmaksas konsultācijām līdz pārrunu un dokumentu aprites procesa nodrošināšanai ar projekta pieteicēju. Nepieciešamības gadījumā nodrošinām investīciju darījuma juridisko atbalstu, ieskaitot investīciju līguma sagatavošanu, tā nosacījumu abpusēju saskaņošanu un pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu Uzņēmumu Reģistrā.

Kopumā investīciju process iedalāms divos pamat etapos

no investora pieteikuma saņemšanas līdz investora kritērijiem atbilstošu projektu atlases un iesniegšanas;
un
no atbilstošo projektu iesniegšanas investoram līdz investīcijas darījuma noslēgšanai.

Pirmā etapa ilgums ir atkarīgs no tā, cik vispārīgas vai specifiskas ir investora prasības un cik liela ir vēlamā investīcijas summa. Parasti Cityfinances rīcībā ir pietiekoši plašs investīciju objektu klāsts, ko varam piedāvāt, bet gadījumā, ja investoru interesē atsevišķa šaura nozare vai viņam ir īpašas prasības attiecībā uz projekta finanšu rādītājiem vai citi specifiski kritēriji, Cityfinances reģistrē investora pieteikumu un pieņem to izskatīšanai, turpinot aktīvi meklēt starp saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem līdz tiks atrasts investora prasībām atbilstošs projekts.

Savukārt, otrais etaps, no potenciālo projektu atlases un iesniegšanas investoram līdz darījuma noslēgšanai aizņem no 2 nedēļām līdz 1 mēnesim. Lieliem vai sarežģītiem projektiem, kuriem nepieciešama padziļināta izpēte (Due diligence) un/vai neatkarīgo ekspertu piesaiste, investīcijas piesaistes etaps var aizņemt līdz 3 mēnešiem.

Gadījumā, ja esi potenciālais investors un Tev ir jautājumi vai neskaidrības, kā arī vēlme izteikt savus komentārus vai pieteikties projektu izskatīšanai individuālā kārtībā, laipni lūdzam ar mums sazināties pa e-pastu vai elektroniski!

Finansējums uzņēmumiem piesaistes process

1. Investora pieteikuma iesniegšana

Investors aizpilda on-line pieteikuma formu Cityfinances mājaslapā. Pietiek ar minimālās informācijas iesniegšanu – vēlamā investīcijas summa un biznesa nozare, ka arī citi kritēriji, pēc kuriem vēlies, lai mēs veiktu projektu atlasi. Personīgos datus šajā posmā var nenorādīt – galvenais, lai būtu ierakstīta kontaktinformacija, pēc kuras Cityfinances pārstāvis varēs ar Tevi sazināties. Pieteikuma forma ir ļoti vienkārša un, ja nevēlies mums sniegt papildus komentārus, to iespējams aizpildīt dažās minūtēs.

2. Pieteikuma saņemšana un atgriezeniskā saite

Pēc investora pieteikuma saņemšanas mēs pārbaudām, vai visa informācija ir saprotama un pietiekama, lai būtu iespējams veikt Tevi interesējošo projektu atlasi. Cityfinances speciālists nekavējoties sazinās ar potenciālo investoru, lai apstiprinātu pieteikuma pieņemšanu un nepieciešamības gadījumā uzdotu precizējošus jautājumus. Ja pieteikums ir iesniegts darbdienā, tas parasti notiek jau 2 stundu laikā.

3. Investoru potenciāli interesējošo projektu atlasīšana

Projekti tiek atlasīti, ņemot vērā investora norādīto investīciju summu, nozari u.c. kritērijus, kā, piem., atmaksāšanas termiņš, iegādājamo kapitāldaļu procentuāla attiecība un dividenžu izmaksas koeficients, dalība uzņēmuma stratēģiskajā vadībā u.c. Investoram tiek nosūtīts saraksts ar pamatdatiem par viņa kritērijiem atbilstošajiem projektiem. Ja investora prasības ir ļoti specifiskas un dotajā brīdī šādu projektu nav, Cityfinances turpina aktīvi meklēt, saglabājot investora kontaktdatus saziņai. Šis etaps var aizņemt no dažām dienām līdz mēnesim.

4. Projektu prezentācija investoram

Ja investoram rodas interese par Cityfinances projektiem, piedāvāsim iepazīties ar detalizētu informāciju par projektu. Pirms informācijas saņemšanas būs jāiesniedz personīgie dati (vai informācija par uzņēmumu) un jānoslēdz ar Cityfinances vienošanās par konfidencialitāti. Investora ērtībām esam izstrādājuši 3 dažādas detalizācijas formātus: biznesa plāna kopsavilkums, pilns biznesa plāns un PowerPoint prezentācija. Šis etaps var aizņemt no dažām dienām līdz 2-3 mēnešiem.

5. Padziļināta izpēte

Kad investors apliecina savu interesi un spējas veikt investīcijas projektā, iesakām veikt uzņēmuma un projekta padziļinātu izpēti – finanšu un juridiskā ekspertīze jeb Due diligence. To var veikt pats investors vai viņa pārstāvji, bet nepieciešamības gadījumā to var nodrošināt Cityfinances, piesaistot neatkarīgos speciālistus investora uzdevumā. Due diligence var aizņemt no dažām dienām līdz 2 nedēļām.

6. Pārrunas ar projekta pieteicēju

Cityfinances nodrošina komunikāciju starp investoru un projekta pieteicēju. Parasti šajā etapā investors vēlas pārliecināties par projekta dzīvotspēju un projekta pieteicēja kompetenci. Investors tiek aicināts uzdot jebkādus viņu interesējošos jautājumus par projektu un uzņēmumu, kā arī pieprasīt papildus informāciju vai dokumentus – piem., nodomu protokolus vai priekšlīgumus par gatava produkta realizāciju. Tas var aizņemt no dažām dienām līdz mēnesim.

7. Investīcijas nosacījumu saskaņošana un dokumentu sagatavošana

Investors panāk gala vienošanos ar projekta pieteicēju par investīcijas nosacījumiem (kapitāldaļu un peļņas sadalījums, paredzamais investīcijas termiņš, kā arī investora loma un funkcijas uzņēmuma stratēģiskajā vadībā u.c.). Nepieciešamības gadījumā Cityfinances nodrošina investoram pilnu juridisko atbalstu – dokumentu sagatavošanu un konsultācijas. Ja pārrunu process ir bijis produktīvs un veiksmīgs, šis etaps var aizņemt 2 – 3 dienas, ieskaitot dokumentu sagatavošanu.

8. Darījuma noslēgšana

Dokumenti tiek iesniegti Uzņēmumu reģistrā un bankā, kurā tiek atvērts darījuma konts. Kapitāldaļas attiecīgā proporcijā pāriet investoram, bet uzņēmuma rīcībā nonāk darījuma kontā ieskaitītā finansējuma summa. Šis process var aizņemt 2 – 3 darbadienas. Atkarībā no vienošanās ar projekta pieteicēju un akcionāru līguma nosacījumiem, investors var tikt ievēlēts padomē vai valdē.

Pieteikties Investīciju Projektam

Cityfinances garantē jebkuras informācijas konfidencialitāti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem

[contact-form-7 id=”1139″ title=”Piesakies Finansejumam”]