Finansējums uzņēmumiem
biznesa izaugsmei!

Piesaisti finansējumu uzņēmuma
kapitālam, sākot no EUR 10 000

Finansējums uzņēmumiem!

Finansējums uzņēmumiem

Finansējums uzņēmumiem no Cityfinances piedāvā uzņēmumu finansējums ne tikai kā kredītu, bet arī privātinvestīciju formā. Tā var būt Tev piemērota finansējuma forma šādos gadījumos:

  • ja finansējums uzņēmumiem ir nepieciešams paaugstināta riska projektam, start-up projektam;
  • situācijā, kad nevar izpildīt prasības aizdevuma saņemšanai (trūkst pašieguldījuma vai nodrošinājuma);
  • ja reizē ar finansiālo atbalstu vēlies iegūt uzticamu partneri dinamiskai uzņēmuma attīstībai.

Investors ir nebanku struktūra – privātuzņēmums vai privātpersona, kuras rīcībā ir brīvi līdzekļi un kuras vēlas vairot kapitālu un tāpēc meklē iespējas to ieguldīt perspektīvos uzņēmumos ar lielu izaugsmes potenciālu un ienesīgos projektos.

Tā kā investori cer nopelnīt vairāk nekā bankas, izsniedzot finansējumu uzņēmumiem, un tie nav pakļauti finanšu un banku sektora regulējumam, tie ir gatavi uzņemties lielāku risku un neprasa ķīlu, turklāt neprasa procentus. Tie nopelna, iegādājoties uzņēmuma kapitāldaļas un piedaloties peļņas dalīšanā, bet, investīciju termiņam beidzoties, savas kapitāldaļas pārdod. Ja projekts ir bijis veiksmīgs un finanšu prognozes piepildījās, tad, visticamāk, kapitāldaļu vērtība ir palielinājusies vairakkārt, kas ļauj investoram atpelnīt savus ieguldījumus un gūt peļņu.

Ieguldot uzņēmuma kapitālā , ņemot vērā paaugstināto risku, investoriem ir svarīgi piedalīties stratēģisko lēmumu pieņemšanā. Tomēr parasti investors nepretendē uz kontrolpaketi, iegādājoties no 10% līdz 49% kapitāldaļu, tādējādi projekta autors – sākotnējais uzņēmuma īpašnieks – saglabā kontroli pār savu uzņēmumu. Turklāt lielākajai daļai investoru ir ievērojama pieredze biznesā un noderīgi kontakti, kas var izrādīties pat vērtīgāki par uzņēmumu finansējums. Tāpēc jau no paša sākuma investors jāuztver kā biznesa partneris, nevis kā uzņēmuma ikdienas darbības norises kontrolieris un uzraugs.

Iespējas ar kredīts uzņēmumiem no EUR 10’000

Pieteikties “uzņēmumu finansējums” iespējams, sākot no EUR 10’000. Maksimālā finansējuma summa, ko piesaistām, parasti ir EUR 200’000, tomēr katrs pieteikums tiek izskatīts individuāli.

Prioritārās nozares, kurām investori parasti dod priekšroku un ieguld finansējumu uzņēmumos, ir tās, kurās ir iespējams saražot projektu ar augstu pievienoto vērtību un ātri iekarot tirgu, t.sk.:

  • inovatīva ražošana (t.sk. pārtikas, metālapstrādes un mašīnbūves, būvmateriālu, ķīmijas, farmācijas, elektronikas u.c.);
  • enerģētika, “zaļās” tehnoloģijas;
  • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
  • inženierzinātne;
  • medicīna.

Cityfinances, izmantojot plašo investoru datubāzi un savu pieredzi, nodrošina maksimāli ātru un efektīvu finansējumu uzņēmumiem piesaisti. Tomēr ņemot vērā, ka veicot ieguldījumus pamatkapitālā un tādējādi kļūstot par uzņēmuma līdzīpašnieku ir nepieciešama padziļināta projekta izpēte, finansējums uzņēmumiem kā process var aizņemt no 2 nedēļām līdz 5 mēnešiem.

Finansējuma uzņēmumiem piesaistestermiņš nosakāms individuāli, tomēr projekta atmaksāšanas termiņam nevajadzētu būt garākam par 5 gadiem – parasti šis ir maksimālais laiks, uz ko investori ir gatavi ieguldīt naudu.

Finansējuma termiņam beidzoties, investors pārdod savas kapitāldaļas, turklāt finansējums uzņēmumiem līgums paredz uzņēmuma īpašniekam pirmirkuma tiesības. Tomēr veiksmīgas sadarbības gadījumā dažkārt ir iespējams vienoties ar investoru par palikšanu uzņēmumā un citu kopīgu projektu realizāciju, ja tas ir abpusēji izdevīgi.

Mēs cenšamies atrast piemēroto risinājumu katram klientam lai izdevīgi piesaistītu finansējumu uzņēmumiem!

Finansējums uzņēmumiem piesaistes kritēriji

Finansējums uzņēmumiem no EUR 30 000 līdz EUR 200 000 *

Aktīva darbība vismaz 1 gads.

Gada neto apgrozījums sākot no EUR 25 000 gadā

Neto rentabilitāte projekta realizācijas rezultātā sākot no 10% gadā (vēlams 20%)

Finansējuma pieteikuma izskatīšanai jāiesniedz pēdējais finanšu pārskats, operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu pārskats, bankas konta izraksts un biznesa plāns, kas ietver projekta idejas aprakstu, vēlamo investīciju summu un struktūru un finanšu plūsmas prognozi, īpašu uzmanību pievēršot produkta realizācijas pamatojumam.

*Gadījumā, ja ir nepieciešams lielāks uzņēmumu finansējums, aicinām sazināties ar mūsu speciālistu. Atsevišķos gadījumos ir iespējams piesaistīt lielāku finansējumu uzņēmumiem.

Finansējums uzņēmumiem vai kredīts?

Ātrie Kredīti Uzņēmumiem Finansējums uzņēmumiem
Iesniedzamie dokumenti • Operatīvā bilance un PZA
• Bankas konta izraksts
• Projekta idejas apraksts un finanšu pamatojums
• Citi dokumenti atkarībā no situācijas
• Finanšu pārskats/i
• Operatīvā bilance un PZA
• Bankas konta izraksts
• Biznesa plāns ar naudas plūsmas prognozi un realizācijas pamatojumu
• Citi dokumenti atkarībā no situācijas
Izsniegšanas ātrums Līdz 3 nedēļām
(parasti – 1 – 10 darbadienas)
No 2 nedēļām līdz 5 mēnešiem
Procentu likmes No 10% gadā Procenti netiek maksāti, investors piedalās peļņas sadalīšanā
Citi izdevumi • Komisija par izsniegšanu – 2,5%
• Grozījumi atmaksas grafikā – 1% no summas
Komisija par finansējumu uzņēmumiem piesaisti tiek noteikta un piemērota individuāli
Prioritārās nozares Tradicionālās, ar stabilu un saprotamu noietu Know-how, inovatīva ražošana/pakalpojumi, produkti ar augstu pievienoto vērtību
Pašieguldījums Parasti – 20 – 30% no projekta summas Nav nepieciešams
Nodrošinājums Kustamā vai nekustamā īpašuma ķīla un/vai personīgais galvojums. Kredīts bez nodrošinājuma var tikt izsniegts tikai stabilam uzņēmumam Nav nepieciešams
(ir situācijas kad investors vienojas par finansējumu uzņēmumiem līguma nosacījumiem)
Finansējuma termiņš 1 – 5 gadi, atsevišķos gadījumos līdz 7 gadiem 1 – 5 gadi
Atmaksas grafiks Parasti – vienmērīgi vai dilstoši ikmēneša maksājumi. Atsevišķos gadījumos var tikt piešķiras kredīta brīvdienas, tomēr procenti tiek maksāti katru mēnesi Finansējums uzņēmumiem tiek atmaksāts, investoram pārdodot savas kapitāldaļas investīciju termiņa beigās
Prasības naudas plūsmai Kredīta maksājumu segumam – DSCR (jeb naudas plūsmai attiecībā pret visiem kredīta maksājumiem) parasti jābūt vismaz 1,2 līmenī Projekta atmaksāšanas termiņam jābūt līdz 5 gadiem
Kontrole pār uzņēmumu Aizņēmējs (īpašnieks) pilnībā saglabā kontroli Aizņēmējs (īpašnieks) parasti saglabā kapitāldaļu kontrolpaketi, tomēr investors (līdzīpašnieks) piedalās stratēģisko lēmumu pieņemšanā
Papildus bonusi • Investora kontakti un pieredze
• Tieša ieinteresētība nodrošināt straujāku uzņēmuma izaugsmi, jo tas ietekmē kapitāldaļu vērtību

Atsūti pieteikumu, un mūsu klientu menedžeris palīdzēs piesaistīt finansējumu.

Finansējums uzņēmumiem piesaistes process

1. Finansējums uzņēmumiem pieteikuma iesniegšana

Klients aizpilda “Finansējums uzņēmumiem” on-line pieteikuma formu Cityfinances mājaslapā. Būs jāiesniedz dati par uzņēmumu, pievienojot pēdējā gada finanšu pārskatu, operatīvo bilanci un peļņas vai zaudējumu pārskatu, bankas konta izrakstu un biznesa plānu. Pieteikums tiek nosūtīts elektroniski. Pieredze rāda, ka pieteikuma formas aizpildīšana parasti prasa no 15 minūtēm līdz 1 stundai.

 

2. Pieteikuma saņemšana un informācijas pārbaude

Pēc finansējums uzņēmumiem pieteikuma saņemšanas mēs pārbaudām, vai ir iesniegta visa nepieciešama informācija, kā arī vai iesniegtie dati ir patiesi un korekti. Tad speciālists sazinās ar klientu, lai informētu par pieteikuma pieņemšanu vai pieprasītu nepieciešamo papildinformāciju vai precizējumus. Ja finansējums uzņēmumiem pieteikums ir iesniegts darbdienā, tas parasti notiek jau 2 stundu laikā.

3. Finansējums uzņēmumiem pieteikuma izvērtēšana

Pēc informācijas pārbaudes Cityfinances veic uzņēmumu finansējums pieteikuma izskatīšanu pēc būtības. Ja mūsu speciālisti akceptē projektu, tālāk tiek atlasīti potenciālie investori, kuru prasībām projekts atbilst. Pieteikuma izvērtēšanas projekts parasti aizņem 2 – 3 dienas, dažkārt – līdz nedēļai, atkarībā no projekta specifikas.

4. Potenciālā investora apzināšana, projekta prezentācija

Potenciālie investori tiek apzināti, ņemot vērā nepieciešamo finansējuma uzņēmumam summu, nozari, kurā tiek realizēts projekts, paredzamo atmaksāšanas termiņu, risku un ienesīguma attiecību un citus kritērijus. Investori, kuri ir izrādījuši interesi par projektu, tiek iepazīstināti ar biznesa plānu vai tā kopsavilkumu. Šis etaps var aizņemt no dažām dienām līdz mēnesim.

5. Padziļināta izpēte

Kad uzņēmuma finansētājs, investors apliecina savu interesi un spējas ieguldīt projektā , tiek veikta uzņēmuma un projekta padziļināta izpēte – finanšu un juridiskā ekspertīze jeb Due diligence. To veic paši investora pārstāvji vai arī nodrošina klients, piesaistot neatkarīgos speciālistus investora uzdevumā. Due diligence finansējums uzņēmumiem var aizņemt no dažām dienām līdz 2 nedēļām.

6. Pārrunas ar investoru

Notiek aktīva komunikācija starp klientu un investoru vai viņa pārstāvi. Investors vēlas pārliecināties par projekta dzīvotspēju un klienta kompetenci. Investors uzdod jautājumus, kā arī var pieprasīt papildus informāciju vai dokumentus – piemēram, nodomu protokolus vai priekšlīgumus par gatava produkta realizāciju. Finansējums uzņēmumiem piesaiste var aizņemt no dažām dienām līdz mēnesim.

7. Investīciju nosacījumu saskaņošana un dokumentu sagatavošana

Klients un investors panāk gala vienošanos par uzņēmumu finansējums piesaistes nosacījumiem (kapitāldaļu un peļņas sadalījums, paredzamais investīciju termiņš, kā arī investora loma un funkcijas uzņēmuma stratēģiskajā vadībā u.c.). Ja pārrunu process ir bijis produktīvs un veiksmīgs, šis etaps var aizņemt 2 – 3 dienas, ieskaitot dokumentu sagatavošanu.

8. Darījuma noslēgšana

Dokumenti tiek iesniegti Uzņēmumu reģistrā un bankā, kurā tiek atvērts darījuma konts. Kapitāldaļas attiecīgā proporcijā pāriet investoram, un uzņēmuma rīcībā nonāk darījuma kontā ieskaitītā finansējuma summa. Šis process var aizņemt 2 – 3 darbadienas.

*Parasti finansējums uzņēmumiem kā saņemšanas process no pieteikuma iesniegšanas brīža līdz naudas saņemšanai aizņem no 2 nedēļām līdz 3 mēnešiem. Lieliem vai sarežģītiem projektiem investora piesaistes process var aizņemt līdz 5 mēnešiem.

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai investorus interesē tikai inovatīvi produkti ar augstu pievienoto vērtību?

Investorus, protams, interesē uzņēmumi ar strauju izaugsmes potenciālu – tādi, kur var labi nopelnīt. To visbiežāk nodrošina inovatīvi produkti. Tomēr var būt arī projekti, kas saistīti ar tradicionālu ražošanu, ja tie atmaksājas ne vairāk kā 5 gadu laikā.

Man vajag vairāk par EUR 200 000. Vai ir iespējams piesaistīt lielāku finansējums uzņēmumiem summu?

Cityfinances sadarbojas galvenokārt ar investoriem, kuriem komforta līmenis investējot naudu ir ap šo summu, līdz ar to projekti, kuriem nepieciešamas uzņēmumu finansējums ir līdz EUR 200 000, ir vairāk pieprasīti. Tomēr vienmēr pastāv izņēmumi un dažkārt, ja investoram patīk projekts un viņu apmierina riska un peļņas attiecība, viņš ir gatavs investēt arī līdz EUR 1 000 000 un vairāk. Ja Tevi interesē lielāka investīciju summa, aicinām sazināties ar mūsu speciālistu.

Vai es nezaudēšu kontroli pār uzņēmumu, piesaistot finansējumu uzņēmumam ar investoru?

Parasti investors pretendē uz kapitāldaļu mazākumu – visbiežāk no 10 līdz 49%, tātad, juridiski kontrole pār uzņēmumu paliek Tavās rokās. Tomēr daudz ir atkarīgs no akcionāru līguma un tā nosacījumiem, tāpēcCityfinances noskaidros Tavas vēlmes un centīsies sabalansēt , izvērtējot investora piedāvātos sadarbības nosacījumus un noformējot dokumentus. Jāņem vērā arī, ka pēc pušu vienošanās peļņas sadalījums var tikt noteikts citādākā proporcijā kā kapitāldaļu sadalījums.

Vai investors var ieguldīt finansējumu uzņēmumos kuri nonākuši grūtībās?

Protams, nevienu saprātīgu investoru neinteresē ieguldīt finansējumu uzņēmumā, kas faktiski strādā ar zaudējumiem. Tomēr jāskatās, kāda ir finanšu grūtību būtība un to cēlonis, kā tas atspoguļojas grāmatvedības bilancē. Piemēram, iespējams, ka negatīvs pašu kapitāls ir izveidojies, veicot ieguldījumus pamatlīdzekļos caur īpašnieka aizdevumu uzņēmumam un to iespējams kapitalizēt. Katrs šāds gadījums tiek izvērtēts individuāli. Sīkākai informācijai lūdzam sazināties ar mūsu speciālistu.

Ko darīt, ja man ir negatīva kredītvēsture (esmu iekļauts parādnieku reģistros)?

Viss ir atkarīgs no parādu statusa. Ja tie ir dzēsti un uzņēmuma dinamika ir pozitīva, tad, visticamāk, negatīvs ieraksts parādnieku reģistrā neradīs problēmas. Ja pastāv aktuāli parādi, tad jāskatās, cik liela ir to summa attiecībā pret uzņēmuma apgrozījumu un peļņu, kā arī jāsaprot nemaksāšanas iemesls. Mūsu ierastā prakse ir aicināt uzņēmēju dzēst esošos parādus pirms pietiekties finansējumam – gan kredītam, gan investīcijām.

Kam investors pievērš uzmanību, izvērtējot uzņēmumu finansējums un pieņemot lēmumu?

Parasti katram investoram ir nozare vai vairākas nozares, kurās viņš jūtas kompetents un kurām dod priekšroku. Tālāk skatās, vai riski ir samērojami ar prognozēto peļņu un cik pamatotas ir finanšu prognozes, vai nav pārāk optimistiskas. Investors obligāti pārbaudīs, cik reāla ir produkta realizācija iecerētajā daudzumā un par plānoto cenu – tas nozīmē, ka jābūt apzinātiem iespējamiem produkcijas pircējiem, ideālā situācijā jābūt noslēgtiem priekšlīgumiem. Ļoti būtiska nozīme ir paša uzņēmēja personībai, viņa kompetencei un pieredzei, kā arī komandai, kas realizēs projektu.

Ko darīt, ja es pats neprotu uzrakstīt biznesa plānu lai piesaistītu finansējumu uzņēmumam?

Šajā gadījumā pastāv iespēja vērsties pie biznesa konsultantiem, kas specializējas projektu izstrādē, tomēr jārēķinās ar to, ka tas būs maksas pakalpojums. Daži no pārbaudītiem biznesa konsultāciju uzņēmumiem ar labu reputāciju ir mūsu partneri. Parasti, ja mēs redzm, kad varam piesaistīt finansējumu uzņēmumiem, mēs palīdzam arī sakārtot visus nepieciešamos dokumentus, lai piesaistītu uzņēmumu finansējums. Finansējums uzņēmumiem – atrākais ceļš uz stabilu biznesa izaugsmi!

[contact-form-7 id=”180″ title=”Piesakies Finansejumam”]